Skip to content Skip to footer

Kurs og foredrag

HERHEIM

f o r l a g

Bli inspirert

Kurs og Foredrag

Jeg er opptatt av å bidra til større bevissthet om hvordan et hørselstap sette seg i kroppen og skaper vansker i form av tretthet, dårlig balanse, konsentrasjonsvansker og kroppslige smerter. Og vise hvordan enkle øvelser mentalt og fysisk, kan endre mestringsstrategier til bedre hverdag.

Å stå i samtale på gata, i kantine på jobben, i 50 årsfest, i familieselskap kan fortone seg som lang prøving i å tilpasse seg på liksomlasset. En ensomhet like usynlig som hørselsvanskene, og en redsel for å trø feil i kommentarer du våger å si uten å være helt sikker på hva samtalen dreier seg om. Godagmannsøkseskaft er et kjent uttrykk som nesten sender en ut i følelse av å være både dum og senil. Kommunikasjon med andre kan fortone seg som ekstremsport, og det er fort gjort å isolere seg fra andre. Det er lurt å snakke om disse problemene og lære seg verktøy for stressmestring.

Foredragene kan spesifiseres ut fra behov, som tinnitus, psykisk helse og hverdagsstress, selv om både teori og praktiske verktøy vil være overlappende.

Målet med foredragene og kursene, er at den enkelte deltaker får kontakt med stresset som setter seg kroppslig og mentalt, og at en oppnår velværet med de verktøyene som trenes på underveis.